เกี่ยวกับเรา

บริษัท ซัคเซสเทคคอมพิวเตอร์ จำกัด (SUCCESS TECH COMPUTER CO.,LTD)

ประเภทธุรกิจ :COMPUTER and IT

• ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จำหน่าย และบริการติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Printer และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ
• เป็นตัวแทนให้บริการDELLในเขตพื้นที่ภาคใต้ (Dell Service provider)
• บริการ Spare Part
• ขายอะไหล่แท้จากผู้ผลิต เช่น DELL, HP , EPSON , BROTHER
• บริการ Renew Warranty Extension DELL,CISCO
• ดำเนินการธุรกิจ IT Outsoucing ให้กับหน่วยงานและผู้ว่าจ้าง
• บริการซ่อมแซม คอมพิวเตอร์ Printer และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ
• บริการดูแลและปรับปรุงระบบเครือข่าย (Network)
• บริการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย(CCTV)

ข้อมูลบริษัท

บริหารงานโดย นายณรงค์ เทพรัตน์ 
• มีประสบการณ์ในระบบงานคอมพิวเตอร์และ IT 12 ปี
• จดทะเบียนในรูปบริษัทจำกัดใน วันที่ 24 เมษายน 2558 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0905558001749
• ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
• จำนวนพนักงาน 15 คน
• ที่ตั้งสำนักงาน 500/15 ถนน รัถการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110 โทร 074-802611,081-8961527,081-0079585,098-0165997

ตัวอย่างงานบริการ

งานบริการเป็นตัวแทนบริการให้กับผู้ว่าจ้าง (outsource service) บริษัทได้ทำงานต่างๆตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ โดยเซ็นสัญญาจ้างเป็นรายครั้งหรือรายปี ลักษณะงานส่วนใหญ่ก็เป็น การติดตั้ง การซ่อมแซม การบำรุงรักษา ซึ่งบริษัทสามารถรับงานดังกล่าวในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ และได้มีผู้ว่าจ้างทำงานใจกลุ่มลูกค้า ซึ่งขอนำเสนอบางส่วนของลูกค้าที่บริษัทได้ให้บริการมาแล้วดังนี้